Blue Flower

Bericht:Communicatie en PR Kerkplein7 

De komende zes maanden dreigt er voor 20 miljoen mensen in Afrika hongersnood door voedselgebrek en ondervoeding. Meer dan 1.5 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Voedselprijzen stijgen, waterbronnen zijn opgedroogd waardoor oogsten zijn mislukt. Mensen slaan op de vlucht naar plekken waar mogelijk wel water is. Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen zijn de landen die het ernstigst getroffen zijn.

Nederlandse hulporganisaties, waaronder Kerk in Actie, voeren gezamenlijk actie om de eerste nood te lenigen. In de 40 dagen tijd, voorafgaand aan het feest van Pasen, bezinnen we ons op het lijden en sterven van Jezus. Door onze consumptie te matigen of ons iets te ontzeggen en stil te staan bij mensen die op dit moment lijden.

Daarbij denken wij aan de miljoenen mensen in Afrika die worden getroffen door een dreigende hongersnood. Door een combinatie van geweld, armoede en extreme droogte, staan de levens van de meest kwetsbare mensen op het spel.

Hulporganisaties proberen, ondanks het geweld, mensen te voorzien van eten, bijvoeding of geld om voedsel te kopen. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn steunt deze actie. U kunt helpen door uw bijdrage over te maken naar NL25 RABO 0373 4109 99 of (extra) te geven in de diaconale collecte op zondag 2 april a.s. Voor meer informatie: https://giro555.nl/ en https://inactievoor555.nl/

Met vriendelijke groet,

Jeanine van Brummen

De ontmoetingsplek Groene Hoven start een nieuw initiatief.

Op de donderdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur. In Ruimte 1 willen we het Dorpsplein ontwikkelen. We willen dit met u en alle actieve bewoners en vrijwilligers gaan doen. Natuurlijk bruist Kerschoten al van de activiteiten, maar met het Dorpsplein willen we nog weer een impuls geven aan die leefbare en bruisende buurt Kerschoten. Lees meer

 

2

456-04.02.2016- 18504-12.07.2016